• سعادت آباد ، میدان کتاب ابتدای بلوار فرحزادی ، جنب ایرانخودرو ، پلاک ۸۸

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص در واقع شرکتی است که تعداد اعضای آن سه یا بیشتر از سه نفر هستند. سرمایه ای که در ابتدا برای ثبت شرکت سهامی خاص گذاشته می شود تقسیم به سهامهایی می شود که افراد سهام دارند نیز سهامدار نامیده می شوند.این شرکتها یعنی ثبت شرکت سهامی خاص ویژگی هایی دارند که در زیر نام می بریم:
• برای تاسیس این شرکت ها حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان است
• تعداد سهامداران باید در کمترین تعداد سه نفر باشد
• دو نفر بازرس برای تاسیس این شرکت باید انتخاب شود
• برای تعیین مبلغ اسمی سهام مشکلی از لحاظ محددیت وجود ندارد.
• این شرکت اساسنامه دارد ، مجمع عمومی ، هیئت مدیره ، بازرس ، شخصی به عنوان مدیریت عامل دارد و سهام آن قابل فروش در بازار بورس نیست.